Informatie TEK-regeling

 

Mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet kunnen vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen.

 

De TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve mkb-bedrijven voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Mkb-ondernemingen bij wie de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen en die voldoen aan de overige voorwaarden van de regeling, ontvangen een vergoeding van maximaal € 160.000. De compensatie bedraagt 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs. Deze regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels en daarom goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Bij akkoord van de Europese commissie kan de regeling opengesteld worden. De regeling is 28 februari gepubliceerd in de Staatscourant.

Voorwaarden

De TEK-vergoeding is bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven die voldoen aan de mkb-definitie, met maximaal 249 medewerkers en hoogstens € 50 miljoen omzet en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen. Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen de regeling ook aanvragen.

Loket

Het TEK-loket van de RVO blijft open tot 2 oktober 2023 om 17.00 uur. De TEK-regeling loopt tot en met het einde van dit jaar. De maximale compensatie bedraagt 160.000 euro per jaar.

Horeca vooraan met aanvragen energietegemoetkoming

Tot donderdagmiddag hadden 762 bedrijven bij de RVO een aanvraag ingediend voor een energiecompensatie volgens de dinsdag geopende TEK-regeling. Een derde van de aanvragen kwam bij horecabedrijven vandaan.

Wie minimaal 7 procent van de omzet kwijt is aan energiekosten, kan tot en met 2 oktober een beroep doen op de regeling. Aanvragen kunnen worden ingediend met terugwerkende kracht tot 1 november 2022. In de eerste dagen hebben ruim 250 restaurants, ijssalons en cafés een aanvraag ingediend. Voetbalclubs met buitenvelden (41 keer) en brood- en banketbakkerijen (24 keer) staan ook in de top 5 van aanvragers. Bakkersbranchevereniging NBOV zegt teleurgesteld te zijn over de late invoering van de regeling, omdat de piek van de hoge energieprijzen al is geweest. Verder is de verlaging van het voorschot tot 35 procent niet in goede aarde gevallen. De NBOV adviseert bakkers voorzichtig te zijn met aanvragen en TEK-geld opzij te zetten voor het geval er terugbetaald moet worden.

Nadeliger voor verenigingen

Volgens de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) is de regeling nadeliger voor verenigingen dan voor bedrijven. Een vereniging mag alleen winst maken als het geld wordt gebruikt om haar maatschappelijke doelen te bereiken. Verenigingen moeten op zoek naar manieren om de kosten voor energie te compenseren, zegt voorzitter Ben van Olffen. ‘Het is fijn dat de helft wordt gecompenseerd, maar voor de andere helft moet een voetbalclub mogelijk de contributie voor leden verhogen. Verenigingen willen daar juist voorzichtig mee zijn.’

Bron: ANP