Handreiking gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Vanaf 1 januari 2022 mag er door de werkgever een onbelaste vergoeding worden gegeven aan de werknemer voor thuiswerkkosten. Per thuisgewerkte dag geldt een gerichte vrijstelling van € 2. Deze vergoeding is bedoeld voor extra kosten voor water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie/thee en toiletpapier. Deze vrijstelling kan ook worden toegepast als de werknemer een deel van de dag thuiswerkt.  Ook voor het inrichten van de werkplek mag een onbelaste vergoeding worden gegeven via andere gerichte vrijstellingen.

Voor deze vrijstelling geldt een 128-dagenregeling. Dit houdt in dat als een medewerker 128 dagen thuiswerkt, dit mag worden gerekend alsof er 214 dagen per kalenderjaar thuis wordt gewerkt. Belangrijk hierbij is dat er maar één vrijstelling per werkdag mag worden toegepast, dus geen vergoeding voor thuiswerkkosten én de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de vaste werkplek. Een vaste werkplek is een plek waar een werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 40 dagen naar toe reist. Echter is hier wel een uitzondering voor als een werknemer deels thuiswerkt en deels een dienstreis maakt die geen woon-werkverkeer is.

Indien er incidenteel wordt gewisseld met thuiswerk- of kantoordagen hoeft de werkgever de vaste vergoeding niet aan te passen. Dit is alleen het geval als het structureel is.

(Bron: Taxence)