Einde corona uitstel belastingen; invorderingsrente

 

De Belastingdienst stuurt momenteel de overzichten van de openstaande belastingschulden. Bij sommige belastingschulden is er de mogelijkheid om in 60 maandelijkse termijnen de schuld te voldoen, te starten vanaf 1 oktober 2022. NB: hier wordt wel invorderingsrente gerekend.

Invorderingsrente

Als je een aanslag niet op tijd betaalt, moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

De invorderingsrente gaat na 30 juni 2022 stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 juli 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 januari 2023 op 2%, om vervolgens in 2 stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.