Dit betekent het prijsplafond voor jouw energierekening

 

Met een maximumprijs voor gas en stroom wil het kabinet de pijn van de torenhoge energierekening voor veel huishoudens verzachten. De maatregel moet voorkomen dat mensen komende winter in de kou komen te zitten. Hoewel het plan nog niet helemaal is uitgewerkt, zetten we alvast de belangrijkste punten op een rij.

Wat houdt het prijsplafond nu precies in?

Het betekent dat er een maximumprijs voor gas en stroom komt. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het om maximaal 1,50 euro per kuub gas en 0,70 euro per kilowattuur elektriciteit. Dat is vooral fijn voor degenen die nu hogere tarieven betalen. Dat zijn vooral huishoudens met een variabel contract. Wie nu bijvoorbeeld 3 euro voor 1 kuub gas moet betalen, betaalt straks door het prijsplafond nog maar 1,50 euro.

Daar zitten wel grenzen aan: je mag per jaar maximaal 1.200 kuub gas en 2.400 kilowattuur stroom verbruiken. Zodra je erboven komt, ga je het tarief betalen dat in je contract staat. Dus wie binnen een jaar 1.500 kuub gas verbruikt, betaalt over de eerste 1.200 kuub het tarief van 1,50 euro. Voor de overige 300 kuub betaal je het tarief dat je energieleverancier in rekening brengt, bijvoorbeeld 3 euro.
De komende weken worden de details van het plan verder ingevuld. Het kan zijn dat de tarieven en maximale volumes veranderen. Zo heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de maxima van 1.200 kuub gas en 2.400 kilowattuur stroom te verhogen.

Wat als mijn tarieven lager zijn dan de maximumtarieven?

Dan ben je een van de gelukkigen en heeft de maatregel voor jou nu nog geen gevolgen. Die wordt pas relevant op het moment dat je moet overstappen naar een nieuw contract met mogelijk hogere tarieven.

Wanneer gaat dat prijsplafond in?

Op 1 januari moet het plafond ingaan en het blijft het hele jaar van kracht. Maar het kabinet probeert al op 1 november een tussenvariant in te voeren. Dus over iets meer dan een maand moet je al kunnen profiteren van de maximumtarieven.

Hoeveel geld ga ik hierdoor besparen?

Dat is uiteraard afhankelijk van de tarieven die in je huidige contract staan en hoeveel gas en stroom je per jaar verbruikt. Maar het volgende rekenvoorbeeld geeft wel een indicatie.
Stel, je verbruikt volgend jaar 1.200 kuub gas en 2.400 kilowattuur stroom – precies het maximum dat het kabinet instelt – dan valt jouw volledige energieverbruik binnen het prijsplafond. Je betaalt dan voor gas 1.800 euro (1.200 x 1,50 euro) en voor elektriciteit 1.680 euro (2.400 x 0,70 euro). In totaal is dat 3.480 euro per jaar, oftewel 290 euro per maand.
Let op, dit geldt dus alleen voor wie nu tarieven betaalt die hoger zijn dan het prijsplafond. Heb je lagere tarieven in je contract staan, dan verandert er voorlopig niets voor je.
Zie ook: Kabinet rekent er bij prijsplafond op dat huishoudens ook zelf besparen 

Wat als ik het nog steeds niet kan betalen?

Het kabinet heeft enkele andere maatregelen aangekondigd om mensen in financiële nood te helpen. Zo is er dit jaar een energietoeslag van 1.300 euro voor lage inkomens. Die toeslag is er volgend jaar ook. Verder gaan het minimumloon en de uitkeringen omhoog, net als de huur- en zorgtoeslag. Daarmee hoopt het kabinet te voorkomen dat veel huishoudens in de schuldhulp belanden.

Waarom gaat het kabinet uit van 2.400 kilowattuur stroom en 1.200 kuub gas?

Die grenzen zijn bewust gekozen, omdat precies de helft van de Nederlandse huishoudens onder dit verbruik zit. Het kabinet hoopt dat mensen die nu méér verbruiken vanwege het prijsplafond hun verbruik gaan terugschroeven. De maatregel is dus ook bedoeld om huishoudens te stimuleren zuiniger om te gaan met energie.

Hoe is het maximumtarief voor gas en stroom bepaald?

Het kabinet heeft een inschatting gemaakt van de markttarieven voor volgend jaar. Het kabinet vermoedt dat de gemiddelde tarieven volgend jaar uitkomen op 3 euro per kuub gas en 0,90 euro per kilowattuur stroom. Omdat huishoudens over het algemeen meer kwijt zijn aan gas dan aan elektriciteit, wilde het kabinet juist de kosten van gas flink verlagen. Daarom is het tarief voor gas met 50 procent naar beneden gebracht, terwijl het stroomtarief maar 22 procent lager is.
Zie ook: Kamer heeft nog veel vragen en zorgen over prijsplafond energienota 

Ik kom om medische redenen boven het maximale gebruik uit. Wordt voor mij een uitzondering gemaakt?

Daar lijkt het niet op. In antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer zegt premier Mark Rutte dat mensen in deze situatie kunnen gebruikmaken van eerdergenoemde maatregelen, zoals de energietoeslag en hogere uitkeringen. Ook noemt hij bijzondere bijstand aanvragen als optie. Over een uitzondering voor hoog verbruik om medische redenen wordt niet gesproken.

Ik heb een warmtepomp, wat betekent het prijsplafond voor mij?

Wie een warmtepomp in huis heeft, verbruikt al snel meer stroom dan het maximum van 2.400 kilowattuur per jaar, terwijl het gasverbruik minimaal is. Toch lijkt Rutte er in de eerdergenoemde Kamerbrief op te hinten dat er geen uitzondering voor deze groep komt.
Zo zegt hij dat het prijsplafond vooral is bedoeld voor huishoudens die de koopkrachtsteun het hardst nodig hebben. Verder schrijft de premier dat het aannemelijk is “dat ook met het tijdelijke prijsplafond een (hybride) warmtepomp een goede investering blijft”, onder meer doordat het prijsplafond eind volgend jaar afloopt.
Ook wie op stadsverwarming (warmtenet) aangesloten is, lijkt niet te hoeven rekenen op een uitzondering. Volgens Rutte wijkt het energieverbruik in dat geval sterk af van het gemiddelde verbruik.

Bron: Nu.nl