Brief naar ondernemers over betalingsregeling bijzonder uitstel

 

De Belastingdienst geeft nadere informatie over een brief die onlangs is verstuurd aan ondernemers met bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis.

 

Volgens de Belastingdienst is deze brief verstuurd als de ondernemer volgens de administratie niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de betalingsregeling bijzonder uitstel. In de brief staat wat men kan doen om daarvan toch gebruik te kunnen blijven maken.

De ondernemer kan alleen gebruik blijven maken van de betalingsregeling als men:

  • vanaf 1 oktober 2022 voldoet aan de nieuwe betalingsverplichtingen;
  • vanaf 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling op tijd betaalt.

De brief is gestuurd als de ondernemer volgens de gegevens van de Belastingdienst achterloopt met de nieuwe betalingsverplichtingen, of de termijnen van de betalingsregeling, of allebei.

De Belastingdienst beschrijft een aantal mogelijke opties voor acties van de ondernemer.

Fiscus stuurt pittige aanmaningsbrieven over coronaschuld

Bedrijven die zijn begonnen met het terugbetalen van hun corona-belastingschuld, hebben een stevige aanmaningsbrief ontvangen van de Belastingdienst. De strekking: achterstanden moeten 1 maart zijn ingelopen, anders zou de betalingsregeling worden ingetrokken, zo meldt het FD. De fiscus spreekt van een technisch probleem.

In de coronaperiode kregen ondernemers voor in totaal 19 miljard euro aan uitstel van belasting. Sinds oktober moet die shld maandelijks worden afgelost gedurende vijf jaar. Maar op 17 februari viel bij veel ondernemers een brief op de mat waarin de Belastingdienst aangeeft dat ze achterlopen met betalen. Wie de achterstand niet voor 1 maart zou inlopen, moest het hele bedrag ineens gaan terugbetalen, was de dreigende boodschap. De precieze achterstand werd niet vermeld; dat zou volgens de Belastingdienst aan een ICT-probleem liggen.

Kabinet: tienduizenden bedrijven met betaalachterstand coronaschuld

Zo’n 73 duizend ondernemers hebben nog niets afgelost op hun coronabelastingschuld sinds 1 oktober 2022. Dertigduizend ondernemers hebben een gedeeltelijke betaalachterstand. Het kabinet roept ondernemers op tot actie op.

De Belastingdienst informeert de ondernemers met een betalingsachterstand de komende tijd proactief en licht hen voor over de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen. Zo worden ondernemers nogmaals gewezen op de mogelijkheden voor extra uitstel en worden zij gewezen op de mogelijkheden om in contact te komen met hulpverleningsinstanties (zoals gemeenten en Kamer van Koophandel) als zij ondersteuning nodig hebben.

Bron: Belastingdienst