Bijzonder uitstel betalingen belastingen COVID-19

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer en hebt u betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u, nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Deze mogelijkheid staat open voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting(btw) en loonheffingen. Na indienen van het verzoek wordt er automatisch 3 maanden uitstel van betaling gegeven. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft niet betaald te worden.

Indien een betalingsuitstel van 3 maanden te kort is kan er voor een langere periode uitstel worden aangevraagd. Op dat moment zullen er aanvullende voorwaarden gesteld worden.

Ook is het mogelijk om automatisch in 1 keer uitstel voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen aan te vragen. Andere belastingsoorten moeten apart aangevraagd worden.

Wat gebeurt er na ontvangst van het verzoek

De Belastingdienst verwerkt het verzoek zo snel mogelijk. Men mag de betaling van deze belastingaanslagen 3  maanden uitstellen. Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen? Ook voor die nieuwe belastingaanslagen geldt de bovenstaande termijn waarvoor de Belastingdienst de invordering stillegt. Het is niet nodig voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen.

Boetes

Het kan zijn dat men een boete krijgt als de aangifte omzetbelasting of loonheffingen niet op tijd betaald wordt vanwege de coronacrisis. Dan draait de Belastingdienst deze boete automatisch terug. Vanaf welk moment dit gebeurt, is nu nog niet duidelijk. Het is niet nodig om deze boete te betalen en het is ook niet nodig om een bezwaarschrift te versturen.

Schriftelijke ontvangstbevestiging

De Belastingdienst stuurt een schriftelijke ontvangstbevestiging van het verzoek. Maar omdat de Belastingdienst heel veel aanvragen verwacht, kan dat enige tijd duren.

Let op!

Blijf wel op tijd aangifte doen. Alleen dan is het aanvragen van uitstel van betaling mogelijk.

Geen aparte melding betalingsonmacht nodig

Het Ministerie van Financiën heeft gisterenavond besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. U hoeft deze melding niet meer afzonderlijk te doen als u om uitstel van betaling, in verband met corona,  gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een  rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt.

Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor de toekomst.
Een voorbeeld ter verduidelijking. De BV draagt haar loonheffing over de maand februari 2020 ivm de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 volgt de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de BV een verzoek om uitstel in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt niet alleen voor de komende tijdvakken. Ook voor de maand februari is de melding tijdig. Dat betekent dat de BV dus niet een aparte melding en een verzoek om uitstel hoeft te doen.

TERUG naar CORONACRISIS MKB Info

Schrijf in op onze nieuwsbrief