Belastingdienst stuurt schuldenoverzicht

 

De Belastingdienst stuurt in april 2022 een eerst informatieve brief met een overzicht van de openstaande belastingschuld door coronamaatregelen.

 

 

In de brief staat een overzicht van de opgebouwde belastingschulden op peildatum 31 januari 2022. Om technische redenen is het helaas niet mogelijk een recenter overzicht te verstrekken. Het gaat om een tussenstand die nog kan veranderen door bijvoorbeeld de voorlopige aanslag inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2022. Daarom stuurt de Belastingdienst in augustus 2022 een tweede brief met een nieuw overzicht. Het schuldenoverzicht is informatief, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

In de brief staat ook wat men kan doen als het niet mogelijk is aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Voor hulp bij samenloop met andere schulden kan men terecht op het Ondernemersplein van de KVK of bij het KVK adviesteam.

Zzp’ers, eigenaren van een eenmanszaak, maten van een maatschap of vennoten van een vof of cv kunnen zich voor ondersteuning bij het aflossen van belastingschulden en andere schulden melden bij de gemeente.

Betalingsregeling

Het kabinet ondersteunt ondernemers om aflossingen van de belastingschuld zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom biedt het kabinet ondernemers een ruimhartige betalingsregeling om hun belastingschuld af te lossen.

  • De ondernemer moet uiterlijk op 1 oktober 2022 beginnen met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld.
  • De aflossingstermijn is 60 maanden, de ondernemer moet binnen 60 maanden de opgebouwde belastingschuld hebben afgelost.

De invorderingsrente bedraagt 0,01% tot en met juni 2022. Daarna wordt deze geleidelijk verhoogd tot het oorspronkelijke niveau dat gold voorafgaand aan de coronacrisis.
Vanaf 1 juli 2022 is het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 januari 2023 wordt de invorderingsrente 2%, op 1 juli 2023 gaat de invorderingsrente omhoog naar 3%. Pas vanaf 1 januari 2024 is de invorderingsrente op het oorspronkelijke niveau van 4%.

Rekenhulp

In april 2022 publiceert de Belastingdienst een online rekenhulp voor ondernemers om een indicatie te krijgen van de betaaltermijnen van de opgebouwde schuld.
Meer informatie staat in de Kamerbrief Antwoorden op Kamervragen over steunpakket 1e kwartaal 2022.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 28 maart 2022