Belastingdienst rondt eerste fase herstel box 3 af

 

De eerste fase van het rechtsherstel box 3 is volgens planning afgerond, meldt de Belastingdienst. Alle mensen die meededen aan de massaalbezwaarprocedure tegen de box 3-heffing over de jaren 2017 – 2020 hebben de afgelopen weken een brief van de fiscus ontvangen.

De Belastingdienst stuurde in totaal 225.000 brieven en 130.000 beschikkingen om mensen te informeren over de meest gunstige berekening van het box 3-inkomen. Zorgde de nieuwe berekening voor een lager box 3-inkomen, dan volgde een brief en een beschikking met hoeveel geld ze terugkrijgen. Er is ook een groep die geen geld terugkrijgt, omdat de oude methode voor hen het meest gunstig was, zij kregen een brief met een toelichting.

In reactie op de brieven en beschikkingen werden ruim vijfduizend vragen gesteld en kwamen ruim vierduizend reacties binnen, aldus de Belastingdienst. Een groep van 180 belastingplichtigen krijgt later te horen of en zo ja op welke wijze zij herstel krijgen, omdat er nog andere belastingzaken afgerond moesten worden. Zij hebben persoonlijk bericht gehad en krijgen rechtsherstel zodra dit mogelijk is.

Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021

Op 22 augustus start de Belastingdienst met de verzending van de eerste aanslagen inkomstenbelasting aan mensen die aangifte hebben gedaan van inkomen in box 3 over het belastingjaar 2021. Mensen met inkomen in box 3 kunnen volgens de huidige planning van augustus tot en met half december hun definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2021 verwachten.

De aanslagen voor mensen met inkomen in box 3 over het belastingjaar 2021 worden opgelegd op basis van de spaarvariant, als die gunstiger is voor de belastingplichtige. Is dit niet het geval, dan wordt nog het oude box 3-stelsel toegepast. In de spaarvariant wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige.

Rechtsherstel

Vanaf medio september wordt volgens de huidige planning gestart met het rechtsherstel voor de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24 december 2021, de dag dat de Hoge Raad uitspraak deed, nog niet onherroepelijk vaststonden of nog niet zijn vastgesteld.

De Hoge Raad oordeelde eerder dat het kabinet juridisch niet verplicht is om rechtsherstel te bieden aan niet-bezwaarmakers. Het kabinet buigt zich nog over de vraag of en zo ja hoe er ook aan deze groep een vorm van tegemoetkoming kan worden geboden. Deze belastingplichtigen hoeven nu niets te doen om in aanmerking te komen voor een eventuele tegemoetkoming, aldus de Belastingdienst.

Op belastingdienst.nl/box3 is een online rekenhulp en alle andere informatie over box 3 te vinden.