Arbowet – second opinion

Stel je werknemer is met ziekteverlof en is het niet eens met de medische visie van de bedrijfarts. Is er dan een mogelijkheid voor de werknemer om een tweede oordeel aan te vragen? Hoe zit dit nu precies? We hebben wat feiten en fabels op een rijtje gezet want voor werkgevers is er nog veel onduidelijk.

1)     Feit: Alleen de werknemer kan een second opinion aanvragen. De werknemer mag altijd een second opinion aanvragen bij zijn bedrijfsarts (het UWV). Een werkgever kan daarentegen geen second opinion aanvragen. Hooguit een zogenaamd deskundigenoordeel.

2)     Fabel: Een second opinion mag worden geweigerd. Dit is onjuist. Een bedrijfsarts moet altijd meewerken aan een second opinion behalve als er zwaarwegende argumenten tegen zijn. Deze  moet de bedrijfsarts schriftelijk aan de werknemer kenbaar maken.

3)     Fabel: Een second opinion is voor rekening van de werknemer. De werkgever moet altijd een second opinion betalen. Daarnaast blijft de verplichting bestaan om het loon door te betalen in afwachting van de second opinion.

4)     Feit: De werkgever is niet verplicht het advies van de second opinion arts over te nemen. Indien de bevinding van de second opinion arts afwijkt van het advies van de eerste bedrijfsarts hoeft de werkgever dit advies niet over te nemen. Als dit het geval is kan de werknemer nog een deskundigenoordeel aanvragen.

5)     Fabel: Een deskundigenoordeel is hetzelfde als een second opinion. Een deskundigenoordeel is alleen bedoeld om het re-integratieproces vlot te trekken. Denk hierbij aan over een verschil van mening met betrekking tot het begrip passende arbeid. Een second opinion is bedoeld voor de werknemer als deze het advies van de bedrijfsarts in twijfel trekt. Let wel. De aanvrager van een deskundigenoordeel betaalt de kosten van dit advies.

6)     Fabel: Een second opinion mag worden uitgevoerd door een andere bedrijfsarts binnen de eigen arbodienst
Het verkrijgen van een second opinion vindt altijd plaats buiten de eigen Arbodienst bij een onafhankelijke organisatie.

7)     Feit: de second opinion is niet anoniem
Wel vallend binnen de privacyrichtlijnen zal op de factuur van een second opinion een specificatie staan.

Tot zover de fabels en feiten. Nog niet alles is bekend over de regels en voorwaarden van een second opinion. In een nog uit te brengen algemene maatregel van bestuur zullen nadere regels en voorwaarden worden opgenomen.

Schrijf in op onze nieuwsbrief