Aandelen optierechten

 

Werkgevers bieden medewerkers soms aandelenopties als loon aan in plaats van een regulier salaris. Start-ups en scale-ups doen dit bijvoorbeeld omdat deze jonge ondernemingen nog niet genoeg geld hebben om een passend salaris te betalen. Het kabinet wil werknemers de keuze geven wanneer belasting wordt geheven over de aandelenopties.

Doel: voorkomen dat start-ups of hun werknemers in geldproblemen komen als aandelenopties als loon worden verstrekt

Start-ups hebben minder financiële mogelijkheden om talentvolle medewerkers aan te nemen dan andere bedrijven. Hierdoor kunnen zij lastiger concurreren met deze bedrijven.

Bij aandelenoptierechten krijgen werknemers het recht om in een vooraf bepaalde periode een vooraf bepaald aantal aandelen te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs (uitoefenprijs). Werknemers moeten over de aandelenopties wel belasting betalen; het is namelijk een vorm van loon.

Er wordt nu belasting geheven als de werknemer de opties omzet in aandelen. Daarna heeft de werknemer als aandeelhouder voordelen. Bijvoorbeeld dividenduitkeringen en inspraak tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Het nadeel van dit heffingsmoment is dat werknemers (en de werkgever) direct belasting betalen terwijl ze de aandelen niet altijd al mogen verkopen of voldoende geld hebben om de belasting te betalen.

Voorstel kabinet: werknemers kiezen wanneer zij belasting betalen

De werknemer kan vanaf 1 januari 2022 kiezen wanneer belasting wordt geheven:

De werknemer betaalt belasting op het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn en er daardoor wel geld beschikbaar is:
De werknemer betaalt belasting op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen (zoals het was).
Aandelen zijn bijvoorbeeld verhandelbaar op het moment dat het bedrijf een beursgang maakt. Of wanneer een mogelijke contractbeperking afloopt, die werknemer en werkgever hebben afgesproken. De aandelen mogen dan worden verkocht of van eigenaar wisselen. Hiervoor geldt geen termijn waarbinnen de werknemer dit moet doen. Behalve als een bedrijf een beursgang maakt of al beursgenoteerd is. Dan mag de belastingheffing over de aandelen maximaal 5 jaar worden uitgesteld.

Gebruikelijk loon bij start-ups voor de directeur-grootaandeelhouder (dga)

Het kabinet heeft de (tijdelijke) regeling voor gebruikelijk loon voor start-ups verlengd tot 1 januari 2023. Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouders mag de eerste 3 jaar worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Zo kunnen dga’s loonkosten besparen terwijl ze hun bedrijf opzetten. De regeling zou per 2022 komen te vervallen als uit onderzoek blijkt dat de regeling niet effectief is. Het onderzoek is nog niet afgerond, daarom wordt de regeling verlengd.

Bron: www.rijksoverheid.nl