Levenslange lijfrente omzetten in een tijdelijke lijfrente

 

Stel: Een belastingplichtige heeft bij zijn eigen BV een levenslange lijfrente bedongen en inmiddels een leeftijd bereikt die vijf jaar hoger ligt dan de AOW-leeftijd. Omdat de BV vanwege deze langlopende verplichting niet kan worden opgeheven, wil men de lijfrente omzetten in een tijdelijke lijfrente. Kan dat?

Antwoord: Een ingegane levenslange lijfrente kan zonder gevolgen voor de belasting worden omgezet in een tijdelijke oudedagslijfrente onder het regime van de Brede Herwaardering en onder het regime van de Wet inkomstenbelasting 2001. Dit kan geruisloos op grond van artikel 3.134 Wet IB 2001. De tijdelijke oudedagslijfrente moet ten minste vijf jaar lopen.

Het maakt door deze goedkeuring niet uit hoelang geleden de belastingplichtige de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Bron: https://kennisgroepen.belastingdienst.nl/publicaties/kg070202310-omzetten-ingegane-levenslange-lijfrente-in-eigen-beheer-in-een-tijdelijke-lijfrente-na-ingang-aow-vijf-jaar/