140 miljoen euro subsidie voor energie- en klimaatinnovatie

 

Op 21 november opent een nieuwe aanvraagronde voor de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). In totaal is 140 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers, een ruime verdubbeling vergeleken met de vorige aanvraagronde.

De gesubsidieerde projecten moeten bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot in Nederland voor 2034. Veel ondernemers zijn bezig met het ontwikkelen van producten die helpen bij de transitie naar duurzaam opgewekte energie. Het proces van prototype naar marktklaar product kan hoge kosten en daarmee risico met zich meebrengen, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Veel interesse

De DEI+ subsidie is bedoeld om innovatieve techniek te testen in een pilotproject of te demonstreren in een demonstratieproject. Bij ondernemers bestaat veel interesse om te investeren in energie-innovatie, zo blijkt volgens de RVO uit het grote aantal DEI+-aanvragen.

In de laatste DEI+ aanvraagronde, die eindigde op 31 augustus, was 65 miljoen euro beschikbaar en deze werd ruimschoots overtekend. Voor de komende openstelling is het maximale subsidiebedrag per project verhoogd van maximaal € 15 miljoen naar € 30 miljoen.

Door de verbreding van de regeling zijn naast pilotprojecten ook demonstratieprojecten mogelijk die zich focussen op gebruik, transport en opslag van CO2, projecten rondom biobrandstoffen en opslag van hernieuwbare energie.

Gebruik eigen afval

Ook de subsidiemogelijkheden voor de circulaire economie zijn verbreed; meer soorten circulaire projecten komen nu in aanmerking voor subsidie. Eerder kwamen alleen demonstratieprojecten in aanmerking die waren gericht op het opnieuw gebruiken van afval van anderen.

Nu kunnen ondernemers ook subsidie aanvragen voor projecten over het opnieuw gebruiken van eigen afval. Ook projecten rond de vervanging van primaire door secundaire grondstoffen komen in aanmerking.

Termijn verlengd tot 2034

Eerder moesten demonstratieprojecten binnen de DEI+-regeling zorgen voor een lagere CO2-uitstoot in Nederland vóór 2030. Die termijn is nu verlengd van 2030 naar binnen tien jaar na de start van het project. Voor de aankomende openstelling zal dat dit tot 2034 zijn. Daardoor kunnen meer projecten worden gesubsidieerd.

Aanvragen van de nieuwe DEI+ is mogelijk vanaf dinsdag 21 november 2023 tot 29 augustus 2024. De DEI+ wordt uitgevoerd door de RVO, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. DEI+ is een van de regelingen binnen de Topsector Energie.

Bron: RVO